Kontoret er stengt for timebestilling onsdag 3/2 og 24/2 pga vaksinering av 85+

Telefonen er stengt hele dagen

Kontakt  Bergen legevakt ved akutt timer