Kontoret er delevis stengt imorgen Onsdag pga vaksinering. De pas som har time utenom kommer som avtalt