Vi kan etterregistrer covid vaksine tatt i utlandet.

Dette tar vi 400 kr for. Blir ikke dekket av Helfo